Celbioloog Bruce Lipton over gezondheid: ‘Wat je gelooft bepaalt je gezondheid’

,

Graag wil ik je wijzen op een interessant, inspirerend en humorvol videogesprek van auteur/psycholoog Wayne Dyer met celbioloog Bruce Lipton over gezondheid. Bruce Lipton (o.a. Stanford University) stelt dat je zelf een grote invloed kunt hebben op je gezondheid. Hij stelt dat wat wij ten diepste geloven onze gezondheid bepaalt. Onze perceptie stuurt onze cellen aan. Waarom was hij daar zo verbaast over? Omdat volgens de huidige geneeskunde je genen (het DNA) je gezondheid bepalen en dat je dus zelf nauwelijks invloed hebt op je gezondheid.

Epigenetica: studiegebied ‘boven’ de genen

Bruce Lipton ontdekte onder zijn microscoop juist het tegendeel: wat jij gelooft over jezelf, je gezondheid en je leven bepaalt de werking van de cellen. Tegenwoordig heet dat studiegebied de epigenetica (‘epi’ betekent boven; dus ‘datgene dat boven de genen staat’). De epigenetica bestudeert hoe de omgeving (stress, wat je gelooft, emoties) de werking van de genen beïnvloedt.

Ook weet Bruce Lipton wat ervoor nodig is om zelf invloed te kunnen hebben op de cellen. Wat hij daarover te zeggen heeft verklaart waarom de methode De Innerlijke Bevrijding zo’n sterk positief effect heeft op je gezondheid en hoe je je voelt. Maar daarover zo dadelijk meer.

Hoe werkt volgens Bruce Lipton perceptie op onze gezondheid? Simpel gesteld komt het hier op neer. Ons lichaam is een grote ‘gemeenschap’ van 50 biljoen cellen die met elkaar samenwerken. Hoe beter die cellen hun werk doen, hoe gezonder we zijn. In de nucleus (celkern) bevinden zich chromosomen die voor 50% uit DNA bestaan en voor 50% uit proteïnen. Deze proteïnen bepalen hoe de cel werkt en welke processen er in de cel in gang worden gezet (dat zorgt ervoor of je gezond bent of niet).

Perceptie bepaalt of we gezond zijn

Signalen uit de omgeving (een medicijn of bijvoorbeeld een gedachte) bepalen of een proteïne wordt geactiveerd of niet. De celmembraan speelt hierin een cruciale rol en werkt als een soort schakelaar. Het bepaalt welke signalen vanuit de omgeving wel en welke niet worden doorgegeven aan de proteïnen in de celkern. Hoe bepaalt de celmembraan dat? Door onze perceptie. Wat wij wel en wat wij niet geloven bepaalt of een signaal wordt doorgegeven aan een proteïne in de celkern. Wat weer tot een zekere activiteit in de cel leidt: en uiteindelijk of we gezond blijven of niet.

Bruce Lipton is er stellig in: niet onze genen bepalen onze gezondheid. Maar hoe onze genen worden gelezen (perceptie) zorgt ervoor of we al dan niet gezond zijn.

Placebo-effect?

Van oudsher wordt het effect van perceptie op onze gezondheid het placebo-effect genoemd. Dit wordt gezien als een te verwaarlozen en niet belangrijk effect op onze gezondheid. ‘Nep’-medicijnen (suikerpilletjes) blijken echter, zo stelt Bruce Lipton, vaak even effectief als echte chemische medicijnen, op voorwaarde dat mensen geloven dat ze ‘echte’ medicijnen ontvangen. En dit geldt niet alleen voor medicijngebruik. In de video geeft Bruce Lipton het voorbeeld van een studie van patiënten met ernstige kniepijn: de effecten van de operatie van mensen die echt worden geopereerd is even groot als die met de placebo groep (mensen die geloofden dat ze werden geopereerd maar alleen een incisie in hun knie kregen).

Belangrijk is, zo zegt Bruce Lipton, dat dit alleen werkt als mensen werkelijk geloven dat er iets aan hun gezondheid wordt gedaan. Als je onbewust gelooft dat een bepaalde behandeling niet werkt, heeft het ook geen effect. Dit wordt het nocebo-effect-genoemd.

Waarom De Innerlijke Bevrijding zo sterk werkt

Onze perceptie heeft dus een enorme positieve invloed op onze gezondheid en ons welbevinden, maar alleen als onze onbewuste overtuigingen positief zijn ten aanzien van onze gezondheid, onszelf en ons leven. En dit is precies waarom de Innerlijke Bevrijding zo sterk werkt: het zorgt ervoor dat je onbewuste overtuigingen in lijn komen met je bewuste intenties. Je bewuste intentie is bijvoorbeeld dat je wilt herstellen van een bepaalde fysieke klacht. Maar onbewust geloof je dat dit niet kan. Je perceptie bepaalt volgens Bruce Lipton hoe je cellen reageren. Als je gelooft dat je niet kunt herstellen, dan is de kans klein dat je herstelt van de fysieke klacht. Met De Innerlijke Bevrijding zorg je ervoor dat onbewuste overtuigingen in lijn komen met wat je bewust wilt (herstellen). En zo kun je dus een positief effect op de werking van je cellen hebben en daarmee op je gezondheid.

Bekijk hier de video met stamcelbioloog Bruce Lipton (halverwege de video is een pauze van een paar minuten. Spoel gewoon even door; het tweede deel van de video is ook erg interessant).

Wil jij je gezondheid verbeteren? Doe het zelf met De Innerlijke Bevrijding!

Als dit voor jou een onderwerp is dat in je leven speelt, dan kun je overwegen om hier een persoonlijke sessie op te doen of deel te nemen aan de transformerende 2-daagse De Ontdekking.

Wil je meer weten over transformatie, bewustwording en heling? Op De Facebook-pagina van De Innerlijke Bevrijding deel ik mijn laatste inzichten, meditaties en oefeningen.

Al mijn video’s vind je op mijn YouTube-kanaal. Ik hoop dat ze je inspireren!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie