De Opleiding / De Masterclass

Je visie neerzetten & een kwantumsprong maken in je bewustwording

Op verzoek van deelnemers van de huidige Verdieping komt er een extra traject van De Opleiding / De Masterclass! Het komende traject begint daarom een jaar eerder dan gepland en wel in september 2019.

In deze video vertel ik je er graag alles over.

De Opleiding / De Masterclass heeft twee pijlers:

1: Een sterke visie voor je leven ontwikkelen en ervaren hoe je die visie stap voor stap neerzet.

 • Wat is jouw visie voor je leven?
 • Wat is die visie voor de lange (10/15 jaar) en voor de korte termijn (1,5 jaar)?

Hoe ziet je leven eruit als alles mogelijk is? Wie wil je zijn, wat wil je doen en wat wil je bijdragen? Wat wens je jezelf toe op het gebied van:

 • gezondheid
 • hoe je in je vel zit
 • relaties
 • werk & inkomen
 • zingeving & bijdrage
 • (als je De Opleiding doet) hoe zie je jezelf als Professioneel Begeleider

Gedurende het traject (1,5 jaar) werk je zowel in bewustzijn als in actie aan het stap voor stap realiseren van je visie. Je zult versteld staan hoe snel creatie kan werken.

 • Je leert hoe je het creatiekanaal – wat je in De Verdieping hebt ervaren – nog beter en sneller kunt vrijmaken en daarin meer bewustzijn kunt brengen.
 • Je leert hoe je de energiefrequentie van je energieveld versterkt waardoor je makkelijker aantrekt wat bij je visie past.
 • Je ervaart hoe je positief karma creëert en waarom dat essentieel is voor de creaties die door jou heen willen komen.

2: je maakt een kwantumsprong in je bewustwordingsproces op alle levensgebieden

 • In De Verdieping heb je je alleen op je eigen kwesties gericht. In De Opleiding / De Masterclass verdiep je je ook in kwesties die anderen tegenkomen. En dat geeft je een diep inzicht in hoe al die verschillende levensgebieden (gezondheid, emotioneel welzijn, relaties, werk & financiën, spiritualiteit & bijdrage) bij jou en anderen werken.
 • Je leert nieuwe krachtige tools voor transformatie van al die gebieden.

Wat leer je en ervaar je tijdens De Opleiding / De Masterclass?

De sleutel voor de kwantumsprong in jouw bewustzijn is dus te gaan inzien hoe heling, transformatie en bewustwording werken bij kwesties die anderen hebben. Daarom leer je tijdens De Opleiding / De Masterclass:

Het waarnemen van energie bij anderen

Als je een sessie met iemand doet, dan begin je met de uitgebreide ‘energetische scan’. Je leert onder meer om waar te nemen waar de energie van de ander is geblokkeerd of vervormd, waar energetische lading is opgeslagen, of er energetische lijntjes zijn, waar een energiestroom uit balans is of waar de betreffende persoon energie lekt. Zodra je dit hebt waargenomen, kun je veel effectiever met die persoon een sessie doen.

Het waarnemen van energie bij een ander is moeilijker dan bij jezelf. Om je eigen energie waar te nemen kun je je ogen sluiten, naar binnen gaan en het in je lichaam voelen, zoals je bij De Verdieping hebt geleerd. Bij het waarnemen van de energie bij een ander kan dit niet en daarom vraagt dat training, zuiverheid en het verhogen van je intuïtieve vaardigheden.

Tijdens De Opleiding / De Masterclass leer je om steeds beter het ‘energetische plaatje’ te zien bij iemand met een specifieke kwestie (bijvoorbeeld een bepaalde ziekte).

Je leert hoe je energie kunt testen (kinesiologie)

Je leert hoe je bij jezelf en bij anderen energie kunt testen. Dit kun je vervolgens goed combineren met je vermogen om energie waar te nemen. Het testen van energie (kinesiologie) is dan een controlemiddel voor jezelf, zodat je weet dat je op het goede spoor zit bij het oplossen van een bepaalde kwestie. Ook leer je welke vragen je kunt stellen om de werkelijke oorzaak van een kwestie naar boven te krijgen.

‘De Kwantummethode’: werken vanuit het oneindige bewustzijn

‘De Kwantummethode’ die ik heb ontwikkeld sluit perfect aan bij De Innerlijke Bevrijding. Met De Kwantummethode werk je vanuit het oneindige bewustzijn dat je bent en word je naar delen in jezelf of in de ander geleid die met De Innerlijke Bevrijding niet snel naar boven komen.

De Kwantummethode werkt erg goed als je tijdens een sessie van de Innerlijke Bevrijding vast zit of als niets lijkt te werken. In mijn praktijk gebruik ik bijna altijd een mix tussen De Innerlijke Bevrijding en De Kwantummethode. De Kwantummethode werkt onder meer met energiecentra, de 3 vuren, de 5 elementen en de 14 meridianen.

De Innerlijke Bevrijding Plus Technieken

Je leert een aantal sterke Plus Technieken die ik in de loop der jaren in mijn praktijk heb ontwikkeld. Met deze Plus Technieken kun je als begeleider steeds meer met mensen bereiken en worden je sessies steeds dieper.

Het werken met het niveau ‘onder’ het energieveld

Het energieveld van mensen bevat – zoals je weet – onder meer gedachten, opgeslagen emoties en energiecentra. ‘Onder’ dit energieveld bevindt zich nog een niveau: het niveau van de intenties en zielelessen. Zodra je met dit onderliggende niveau kunt werken, bereik je nog meer met mensen, omdat dit intentieniveau het energieveld direct en zeer sterk beïnvloedt.

Andere programma-onderdelen van De Opleiding / De Masterclass

Aanmoediging en feedback op jouw ontwikkeling

Tijdens De Verdieping heb je geleerd om zelf naar je energieveld te kijken en van daaruit voor jezelf te bepalen wat je kwesties zijn. Bij De Opleiding / De Masterclass gaan we een stap verder: je neemt niet alleen je eigen energieveld waar, ook je medecursisten en Arjen geven je feedback. Dus ook alle kwesties die zijn blijven liggen of die je liever niet van jezelf wilt zien (je grootste groeipotentie!) komen zo naar boven.

Een excellente begeleider zijn

Hoe doe je een goede intake? Hoe ga je om met ‘moeilijke’ sessies, bijvoorbeeld met mensen die geen emoties ervaren of zich slachtoffer voelen? Hoe houd je je energie hoog en hoe bescherm je je voor negatieve energieën die loskomen bij mensen met wie je sessies doet?

Welke kwesties komen mensen tegen in de verschillende levensfases? Hoe ga je om met de verschillende bewustzijnsniveaus van mensen en hoe kun je mensen met een bepaald bewustzijnsniveau het beste bereiken? Hoe werk je met de ander gedurende meerdere sessies (wanneer doe je wat en hoe bouw je dit op)?

Gezondheid: wat en waar zijn de verstoringen in het energieveld?

Hoe doe je sessies met iemand die ziek is of een lichamelijk ongemak of een blessure heeft? Als je met iemand aan de slag gaat die een bepaalde ziekte heeft, hoe toont die ziekte zich dan in zijn energieveld? Hoe vertaal je het energetische beeld van een ziekte naar een concrete sessie? Hoe weet je wat de oorzaak van iemands ziekte is en wat hij mag ontwikkelen? Hoe begeleid je iemand die door een proces van ziekte heengaat?

We behandelen concrete casussen van mensen die een bepaalde ziekte hebben. Dat doe je niet door naar een theoretisch verhaal te luisteren, maar door gezamenlijk met de groep waar te nemen wat je bij een persoon met een bepaalde ziekte in zijn energieveld ziet of voelt.

Je ontdekt dat elke ziekte – en vooral het bewustzijn erachter (dus de overtuigingen, emoties, blokkades) – zijn eigen specifieke energetische ‘plaatje’ heeft. Daardoor weet je concreet hoe je iemand het beste kunt helpen.

Emotioneel welzijn van anderen

Hoe werk je met mensen die emotioneel in onbalans zijn en die bijvoorbeeld last hebben van depressiviteit, misbruikt zijn, verslaafd zijn, een trauma hebben opgelopen, gepest zijn, adhd/add of anorexia hebben? Als je met iemand werkt die een kwestie heeft op dit gebied, welk energetisch beeld zie je dan? Hoe vertaal je dit beeld naar een concrete aanpak voor een sessie? Wat zijn mogelijke valkuilen als je met deze mensen werkt? Hoe ga je om met projecties op jou als begeleider van deze mensen? In de groep doen we oefensessies op deze kwesties.

Relaties: wat speelt er energetisch tussen mensen en wat spiegelen ze elkaar?

Je leert hoe je met De Innerlijke Bevrijding een relatie begeleidt.

Hoe werk je met mensen die een slechte relatie hebben met hun partner, kinderen, ouders, hun leidinggevende? Hoe werk je met mensen die gaan scheiden? Wat gebeurt er energetisch tussen twee mensen als zij een conflict hebben? Hoe help je een ander om te gaan met een bepaald conflict? Hoe vertaal je het energetische beeld van de relatie tussen twee mensen naar een sessie?

Je leert te bepalen welk deel van de problematiek in de relatie afkomstig is van de ene partner en welk deel van de ander (welke patronen en kwesties zijn van wie) en hoe je daarmee vervolgens met iedere partner afzonderlijk aan de slag gaat. Belangrijk is ervoor te zorgen dat beide partners zich veilig voelen en sessies blijven doen. En dat je als begeleider ervoor zorgt dat beiden zich gezien en gehoord voelen.

Creatie, werk & inkomen: de ander begeleiden om vanuit vertrouwen en zonder moeite te creëren

Hoe doe je sessies met mensen die iets willen creëren maar bij wie het niet lukt of die niet het werk doen wat ze echt willen? Hoe kun je mensen leren de impulsen die ze vanuit het oneindige bewustzijn krijgen op te pakken? Hoe kun je bij een ander zijn potentieel zien en dat bij hem wakker maken? Hoe kun je iemand inspireren zijn eigen unieke pad te lopen waarbij hij zijn talenten volledig gebruikt? Hoe kun je waarnemen tot waar een creatie bij iemand is ‘ingedaald’?

Je leert hoe je visie door bewustwording en actie kunt neerzetten. Alle nieuwe vaardigheden die je in dit traject leert, komen hier voortdurend in terug. In de weekends deel je je vorderingen en krijg je feedback op waar je in het creatieproces staat: op welke aspecten kun je sessies doen, wat zijn je blinde vlekken etc. In het achtste (en laatste) weekend geef je een presentatie over jouw creatieproces.

Spiritualiteit & bijdrage

Hoe doe je sessies met mensen die een spirituele kwestie hebben en bijvoorbeeld angst hebben voor de dood, een sterfgeval hebben in hun directe omgeving, bang zijn voor het oneindige bewustzijn dat ze zijn of het leven als zinloos ervaren? Hoe kun je een ander helpen te ontdekken waarom hij hier op aarde is? Hoe begeleid je iemand die binnenkort gaat sterven? Wat doe je als er in een sessie beelden en emoties van andere levens naar boven komen? Hoe kun je negatieve entiteiten in het energieveld van iemand waarnemen en verwijderen? Hoe gebruik je tijdens een sessie het lichaam om spirituele kwesties op te helderen?

Stappenplannen en inspirerende emails

Bij alles wat je leert krijg je een stappenplan zodat je het effectief bij jezelf en bij anderen kunt toepassen. De Kwantummethode en andere essentiële theoretische kennis krijg je op papier. De Kwantummethode bestaat uit een uitgebreid stappenplan dat je door oefening en training steeds beter leert toe te passen.

Tussen de weekenden door ontvang je van mij emails met inspirerende tips, oefeningen die je thuis kunt doen, suggesties voor zelf-onderzoek, mogelijke positieve zinnen, uitleg van theorie, ervaringen uit mijn praktijk, huiswerkopdrachten en aansporingen om je creatie verder te laten ontstaan.

De Opleiding: certificering tot ‘Professioneel Begeleider van de Innerlijke Bevrijding’

Je kunt ervoor kiezen om opgeleid te worden tot ‘Professioneel begeleider van de Innerlijke Bevrijding’. Dat betekent dat je na het succesvol afronden van De Opleiding betaalde sessies kunt doen met volwassenen.

Om voor certificering in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, onder andere elke 2 weken zelf een sessie ‘ondergaan’, het uitwerken van 30 sessies die jij met anderen (geen deelnemers) doet en het (jaarlijks) bijwonen van een Terugkomdag. Je ontvangt een uitgebreid formulier op basis waarvan je elke sessie die je hebt gedaan uitwerkt.

Op basis van deze 30 sessies en je eigen ontwikkeling wordt bekeken of je gecertificeerd kunt worden als ‘Professioneel begeleider van de Innerlijke Bevrijding’. Als je gecertificeerd bent, kun je als ‘Professioneel Begeleider’ vermeld worden op de site van de Innerlijke Bevrijding.

Als je ervoor kiest om De Masterclass te doen, dan hoef je geen sessies met niet-deelnemers te doen en lever je geen casussen in. Net als bij De Opleiding zet je wel stap voor stap je visie neer, leer je alle nieuwe technieken en doe je regelmatig sessies met jezelf en wissel je sessies uit met andere deelnemers.

Eerste Professioneel Begeleiders geaccrediteerd

Inmiddels zijn de eerste deelnemers van De Opleiding op feestelijke wijze geaccrediteerd tot Professioneel Begeleider van De Innerlijke Bevrijding. Zij zijn nu hun praktijk aan het vormgeven en geven professionele en betaalde sessies.

Diepgaande en kwalitatieve opleiding

Veel mensen hebben tegenwoordig een praktijk op het gebied van bewustwording, transformatie en coaching en willen het vak professioneel uitoefenen. 90% van deze mensen krijgt weinig klanten en kan er niet van leven. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: veel mensen zijn niet echt goed in wat ze doen, ze missen het vermogen om hun praktijk in de vorm neer te zetten en hebben blinde vlekken en kwesties waardoor hun praktijk niet van de grond komt.

Daarom heb ik er bewust voor gekozen om een zeer kwalitatieve Opleiding te ontwikkelen die intensief is en langere tijd in beslag neemt, zodat je werkelijk een sterke ontwikkeling doormaakt.

Belangrijk om vooraf te weten:

De Verdieping was vrijblijvend. De Opleiding, en in mindere mate De Masterclass, is minder vrijblijvend. Je krijgt tijdens het traject (licht) studiemateriaal en je dient zelf regelmatig sessies uit te wisselen met andere deelnemers. Als je De Opleiding doet dien je sessies te doen met verschillende mensen met verschillende kwesties (die je vervolgens uitwerkt in 30 casussen).

Voorafgaand aan het traject verzoek ik je om het document te lezen en te ondertekenen waarin de uitgangspunten, intenties en voorwaarden beschreven zijn om erkend te worden als Professioneel Begeleider van De Innerlijke Bevrijding. Vanzelfsprekend kun je dit document lezen voordat je je inschrijft.

In principe is het belangrijk dat je voor het tweede weekend bepaalt of je De Masterclass of De Opleiding wilt doen. Dit omdat je voor beide richtingen vanaf het begin van het traject opdrachten krijgt.

De Opleiding / De Masterclass gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

Praktische Informatie

De Opleiding / De Masterclass start normaal maar 1x per 2 jaar. Dit extra traject start op verzoek van deelnemers van De Verdieping.

Voorwaarde voor deelname is dat je De Verdieping hebt gevolgd.

De Opleiding / De Masterclass duurt 1,5 jaar en is 8 keer een 2-daagse (altijd een vrijdag en een zaterdag).

Data

1e: vr 4 & za 5 oktober 2019
2e: vr 13 & za 14 december 2019
3e: vr 14 & za 15 februari 2020
4e: vr 17 & za 18 april 2020
5e: vr 26 & za 27 juni 2020
6e: vr 4 & za 5 september 2020
7e: vr 6 & za 7 november 2020
8e: vr 15 & za 16 januari 2021

Locatie:

Het sfeervolle centrum Heart House in Bussum

Deelnemersbijdrage

De Masterclass (8 weekeinden):

€ 3.295,- incl. btw. Het is mogelijk om dit bedrag gedurende het traject in 6 termijnen van € 607,50 te betalen; je betaalt dan in totaal gespreid € 3645,-

De Opleiding  (8 weekeinden, beoordeling van 30 uitgewerkte sessies en certificering):

€ 4.595,- inclusief btw. Het is mogelijk om dit bedrag gedurende het traject in 6 termijnen van € 825 te betalen; je betaalt dan in totaal gespreid € 4950,-

Tip:

Als je een eigen praktijk hebt of gaat opzetten waar De Innerlijke Bevrijding na afronding van deze opleiding een onderdeel van gaat uitmaken of als je een eigen bedrijf hebt of als ZZP-er werkt, kun je de kosten van De Masterclass /De Opleiding mogelijk aftrekken voor de belasting (b.v. als opleidingskosten of coachingskosten). Check dit bij je belastingadviseur of de Belastingdienst.

Als je vragen hebt over De Opleiding / De Masterclass kun je me natuurlijk altijd bellen of mailen.

Zoals je weet is het mijn visie om transformatie en bewustwording zoveel mogelijk uit te dragen. Ik zou het daarom echt geweldig vinden om met jou De Opleiding / De Masterclass te gaan doen!

Met hartelijke groet,

Arjen Slijp
06 229 36 517

Ja, ik meld mij graag aan