Agenda Judith en Arjen

De Opleiding & De Masterclass

Je visie neerzetten & een kwantumsprong maken in bewustwording over het leven!

Start 22 maart 2024

De Opleiding en De Masterclass zijn het krachtige vervolg op De Verdieping.

De Masterclass is gericht op je eigen ontwikkeling. De Opleiding richt zich op je eigen ontwikkeling én hoe je als professional sessies aan anderen geeft.

In deze video vertel ik je er alle over.

De Opleiding en De Masterclass hebben beide de volgende twee pijlers:

1: Een sterke visie voor je leven ontwikkelen en ervaren hoe je die visie stap voor stap realiseert.

Zowel in De Opleiding als in De Masterclass ontwikkel je een sterke visie op alle gebieden van je leven en ervaar je hoe je die visie stap voor stap realiseert.

Hoe ziet je leven eruit als alles mogelijk is? Wie wil je – geïnspireerd door het bewustzijn dat je bent – dan zijn? Wat wil je doen en wat wil je bijdragen? Wat wens je jezelf toe op alle gebieden van je leven?

Tijdens beide trajecten (2 jaar) werk je zowel in bewustzijn als in actie aan het stap voor stap realiseren van je visie. Je zult versteld staan hoe snel creatie kan werken.

– Je leert hoe je het creatiekanaal – wat je in De Verdieping hebt ervaren – nog beter en sneller kunt vrijmaken.

– Je leert hoe je de energiefrequentie van je energieveld versterkt waardoor je makkelijker aantrekt wat bij je visie past.

– Je ervaart hoe je positief karma creëert en waarom dat essentieel is voor de creaties die door jou heen willen komen.

2: Je maakt een kwantumsprong in je bewustwordingsproces op alle levensgebieden

In De Verdieping heb je je alleen op je eigen kwesties gericht. In De Opleiding en De Masterclass verdiep je je ook in kwesties van anderen. En dat geeft je een diep inzicht in hoe alle verschillende levensgebieden (gezondheid, emotioneel welzijn, relaties, werk & financiën, zingeving & bijdrage) werken. En daar pluk je de vruchten van voor je eigen leven.

Je leert nieuwe krachtige tools voor transformatie van al die gebieden.

Wat leer je en ervaar je tijdens De Opleiding en De Masterclass?

Het waarnemen van energie bij jezelf

Tijdens De Verdieping heb je een begin gemaakt met het waarnemen van energie bij jezelf. Zowel in De Opleiding als in De Masterclass ontwikkel je je daar verder in.

Je leert waar te nemen waar energie is geblokkeerd of vervormd, wat de effecten zijn in de verschillende lagen van het energieveld, waar energetische lading is opgeslagen, of er energetische lijntjes zijn, waar een energiestroom uit balans is of waar er een energie lek is. Zodra je dit hebt waargenomen, kun je veel effectiever sessies doen.

Het waarnemen van energie bij anderen

In beide trajecten leer je hoe je energie bij een ander kunt waarnemen. Het waarnemen van energie bij een ander is moeilijker dan bij jezelf. Om je eigen energie waar te nemen kun je je ogen sluiten, naar binnen gaan en het in je lichaam voelen, zoals je bij De Verdieping hebt geleerd. Bij het waarnemen van de energie bij een ander kan dit niet en daarom vraagt dat training, zuiverheid en het verhogen van je intuïtieve vaardigheden.

De kennis over energie en en hoe dat in het energieveld werkt, gebruiken de deelnemers van De Masterclass vervolgens voor hun eigen leven. Deelnemers van De Opleiding gaan een stap verder: zij leren tevens om op basis van wat ze in het energieveld van een ander waarnemen diepe sessies te geven (zie hieronder ‘Verschil tussen De Opleiding en De Masterclass’)

Je leert hoe je energie kunt testen (kinesiologie)

Je leert hoe je bij jezelf energie kunt testen. Dit kun je vervolgens goed combineren met je vermogen om energie waar te nemen. Het testen van energie (kinesiologie) is dan een controlemiddel voor jezelf, zodat je weet dat je op het goede spoor zit bij het oplossen van een bepaalde kwestie. Ook leer je welke vragen je kunt stellen om de werkelijke oorzaak van een kwestie naar boven te krijgen.

‘De Kwantummethode’: werken vanuit het oneindige bewustzijn

‘De Kwantummethode’ heb ik ontwikkeld als aanvulling op De Innerlijke Bevrijding. Met De Kwantummethode werk je vanuit het oneindige bewustzijn dat je bent. De methode bestaat uit een verzameling van verschillende technieken die je kunt gebruiken als tool om tijdens een sessie een nieuwe opening te creëren.

Met de Innerlijke Bevrijding kom je stap voor stap vanuit iemands weerstanden bij de essentie. De Kwantummethode daarentegen leidt je direct naar de essentie van waar de kwestie omdraait en waar je de oplossing kunt vinden. V

De Innerlijke Bevrijding Plus Technieken

Je leert een aantal sterke Plus Technieken die ik in de loop der jaren heb ontwikkeld. Met deze Plus Technieken worden je sessies met jezelf en andere deelnemers steeds dieper.

Verder

Ook doe je in beide trajecten veel oefeningen en meditaties, wissel je sessies uit, doen we groepsgesprekken en is er satsang.

Andere programma-onderdelen van De Opleiding / De Masterclass

In zowel De Opleiding als De Masterclass gaan we diep in op alle belangrijke levensthema’s. Bij de Masterclass richt je je dan op je eigen leven. Bij De Opleiding ga je een stap verder en leer je hoe je als professional met andere mensen op deze thema’s werkt.

Dit zijn die thema’s:

Gezondheid: wat is de energetische oorzaak van ziekte en fysieke klachten

De Opleiding en De Masteclass:

Je leert je eigen gezondheid en vitaliteit optimaliseren. Je gaat ervaren en zien hoe een bepaalde ziekte of fysieke klacht zich in het energieveld toont.

We behandelen concrete casussen van mensen die een bepaalde ziekte hebben. Dat doe je niet door naar een theoretisch verhaal te luisteren, maar door gezamenlijk met de groep waar te nemen wat je bij een persoon met een bepaalde ziekte in zijn energieveld ziet of voelt.

Extra in De Opleiding:

Je ontdekt dat elke ziekte – en vooral de energie erachter (dus de overtuigingen, emoties, blokkades) – zijn eigen specifieke energetische ‘plaatje’ heeft. Hoe vertaal je het energetische beeld van een ziekte naar een concrete sessie? Hoe weet je wat de oorzaak van iemands ziekte is en wat hij mag ontwikkelen? Hoe begeleid je iemand die door een proces van ziekte heengaat? Hoe bouw je dat op in verschillende sessies?

Emotioneel welzijn: het energieveld gezonder maken

De Opleiding en De Masterclass:

Je leert om zelf nog beter in je vel te zitten door bovengenoemde vaardigheden te gebruiken.

Bovendien leer je veel over de werking van energie door de energievelden waar te nemen van mensen met emotionele kwesties zoals bijvoorbeeld depressiviteit, misbruikt of verslaafd zijn, gepest zijn, adhd/add of anorexia. Je leert zo de werking van energie te zien en kunt dit direct toepassen op hoe je zelf beter in je vel kunt zitten.

Extra in De Opleiding:

Als je met iemand werkt die een emotionele kwestie heeft, welk energetisch beeld zie je dan? Hoe vertaal je dit beeld naar een concrete aanpak voor een sessie? Wat zijn mogelijke valkuilen als je met deze mensen werkt? Hoe ga je om met projecties op jou als begeleider van deze mensen? In de groep doen we oefensessies op deze kwesties.

Relaties: wat speelt er energetisch in relaties?

De Opleiding en De Masterclass:

Je leert hoe je je eigen relaties verbetert. Je ervaart hoe de dynamiek en patronen in relaties werken. Het patroon van de een haakt in het patroon van de ander. Wat gebeurt er energetisch tussen twee mensen als zij een conflict hebben?

Extra in De Opleiding:

Hoe werk je met mensen die een probleem hebben in de relatie met hun partner, kinderen, ouders, hun leidinggevende? Hoe werk je met mensen die gaan scheiden? Hoe vertaal je het energetische beeld van de relatie tussen twee mensen naar een sessie? Je leert te bepalen welk deel van de problematiek in de relatie afkomstig is van de ene partner en welk deel van de ander.

Creatie, werk & inkomen: vanuit vertrouwen en zonder moeite creëren

Je leert je eigen leven zelf bewust vorm te geven. En je leert hoe je in het energieveld sneller kunt zien hoe het met je (aankomende) creatie gaat.

Extra in De Opleiding:

Hoe doe je sessies met mensen die iets willen creëren maar bij wie het niet lukt of die niet het werk doen wat ze echt willen? Hoe kun je bij een ander zijn potentieel zien en dat bij hem wakker maken?

Stappenplannen

Bij alles wat je leert krijg je stappenplannen zodat je het effectief kunt toepassen (bij de Masterclass alleen gericht op jezelf, bij de Opleiding ook op anderen). De Kwantummethode en andere essentiële theoretische kennis krijg je op papier. De Kwantummethode bestaat uit een uitgebreid stappenplan dat je door oefening en training steeds beter leert toe te passen.

 

Verschil tussen De Opleiding met De Masterclass

De Opleiding en De Masterclass is een gecombineerde groep. De Opleiding is elke trainingsdag gemiddeld ongeveer 1,5 uur langer. De Opleiding is dus significant uitgebreider.

De basis van De Opleiding en De Masterclass zijn gelijk en daarom volg je een groot deel van het traject samen.

De Masterclass is gericht op jezelf. In de Opleiding leer je tevens hoe je met anderen werkt. De Opleiding is daarom veel uitgebreider; in wat je leert en ook in het aantal uur. Met De Opleiding leer je om aan anderen op een goede en professionele manier sessies van De Innerlijke Bevrijding te geven.

Wat leer je extra in De Opleiding?

Hoe doe je sessies met mensen die specifieke issues hebben (zoals ziekte, depressiviteit, verslaving etc.) of iets bewust willen creëren?

Hoe doe je sessies met mensen die geen emoties ervaren of zich slachtoffer voelen?

Hoe houd je je energie hoog en hoe bescherm je je voor negatieve energieën die loskomen bij mensen met wie je sessies doet?

Hoe interesseer je mensen om op een andere manier naar hun problemen te kijken en sessies van De Innerlijke Bevrijding te doen?

Welke kwesties komen mensen tegen in de verschillende levensfases?

Hoe ga je om met de verschillende bewustzijnsniveaus van mensen?

Hoe werk je met de ander gedurende meerdere sessies (wanneer doe je wat en hoe bouw je dit op)?

Ook leer je alleen in De Opleiding hoe je bij anderen met de Kwantummethode werkt, kinesiologie toepast en met het niveau van intenties werkt.

De Opleiding: certificering tot ‘Professioneel Begeleider van de Innerlijke Bevrijding’

Je kunt ervoor kiezen om opgeleid te worden tot ‘Professioneel begeleider van de Innerlijke Bevrijding’. Dat betekent dat je na het succesvol afronden van De Opleiding betaalde sessies kunt doen met volwassenen onder de naam van De Innerlijke Bevrijding.

Om voor certificering in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, onder andere elke 2 weken zelf een sessie ‘ondergaan’ (en die kort op schrijven) en het uitwerken van 20 sessies die jij met anderen hebt gedaan. Je ontvangt een uitgebreid formulier op basis waarvan je elke sessie die je hebt gedaan uitwerkt.

Op basis van deze 20 sessies en je eigen ontwikkeling wordt bekeken of je gecertificeerd kunt worden als ‘Professioneel begeleider van de Innerlijke Bevrijding’. Als je gecertificeerd bent, kun je als ‘Professioneel Begeleider’ vermeld worden op de site van de Innerlijke Bevrijding.

Als je ervoor kiest om De Masterclass te doen, dan doe je dat voor jezelf en leer je niet hoe je op professionele wijze met anderen werkt. Je hoeft dan ook geen sessies met niet-deelnemers te doen en lever je geen casussen in. Net als bij De Opleiding zet je wel stap voor stap je visie neer, leer je nieuwe technieken en doe je regelmatig sessies met jezelf en wissel je sessies uit met andere deelnemers.

Praktische Informatie

Voorwaarde voor deelname is dat je De Verdieping hebt gevolgd.

Nadat je De Verdieping hebt gedaan, kun je elk moment instromen.

De Opleiding en De Masterclass bestaan beide uit 16 vrijdagen verdeeld over ongeveer 2 jaar.

De dagen worden op locatie in Hilversum gegeven.

Data

vrijdag 22 maart 2024

vrijdag 17 mei 2024

vrijdag 5 juli 2024

vrijdag 6 september 2024

vrijdag 11 oktober 2024

vrijdag 8 november 2024

vrijdag 6 december 2024

vrijdag 17 januari 2025

overige data volgen nog

Tijden

De Masterclass: 9.30 – 15.00 uur

De Opleiding: 9.30 – 16.30 uur

Deelnemersbijdrage

De Masterclass (16 dagen):
€ 3.295,- incl. btw voor particulieren; excl. btw voor ZZP-ers en organisaties (je ontvangt dan een factuur)

Het is mogelijk om De Masterclass gedurende het traject in 6 termijnen van € 625,- te betalen; je betaalt dan in totaal gespreid € 3.750,-. (incl. btw voor particulieren; excl. btw voor ZZP-ers en organisaties)

De Opleiding (16 dagen, beoordeling van 20 uitgewerkte sessies voor certificering)
€ 5.295,- incl. btw voor particulieren; excl. btw voor ZZP-ers en organisaties (je ontvangt dan een factuur)

Het is mogelijk om de Opleiding gedurende het traject in 6 termijnen van € 965,- te betalen; je betaalt dan in totaal gespreid € 5.790,- (incl. btw voor particulieren; excl. btw voor ZZP-ers en organisaties)

Aftrek van belasting of vergoeding via je bedrijf of organisatie

Als je als ZZP-er werkt of een eigen bedrijf hebt, dan kun je de kosten van De Opleiding of De Masterclass mogelijk aftrekken van de belasting. Overleg met je boekhouder of met de Belastingdienst naar de mogelijkheden.

Beschrijving De Opleiding & De Masterclass in ‘bedrijfstaal’

Als je bij een bedrijf of organisatie werkt is het wellicht mogelijk dat je werkgever de kosten voor je betaalt in het kader van coaching of persoonlijke ontwikkeling.

Voor je leidinggevende kun je een beschrijving De Opleiding of De Masterclass krijgen in ‘bedrijfstaal’. Ik hoor het graag als je dat wilt.

Als je vragen hebt over De Opleiding & De Masterclass kun je me natuurlijk altijd bellen of mailen.

Ik vind het fantastisch om met jou De Opleiding of De Masterclass te gaan doen!

Ja, ik meld mij graag aan

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen