Agenda Judith en Arjen

De Opleiding & De Masterclass

Je visie neerzetten & een kwantumsprong maken in bewustwording over het leven!

Start 22 maart 2024

Vrijdag 22 maart 2024 begint voor de zesde maal De Opleiding en De Masterclass.

Beide trajecten zijn het krachtige vervolg op De Verdieping.

De Masterclass is gericht op je eigen ontwikkeling. De Opleiding richt zich op je eigen ontwikkeling én hoe je op professionele wijze sessies aan anderen geeft.

In deze video vertel ik je er alles over.

De Opleiding en De Masterclass hebben  twee pijlers:

1: Een sterke visie voor je leven ontwikkelen en ervaren hoe je die visie stap voor stap realiseert.

Zowel in De Opleiding als in De Masterclass ontwikkel je een sterke visie op alle gebieden van je leven en ervaar je hoe je die visie stap voor stap realiseert.

Hoe ziet je leven eruit als je leeft vanuit het oneindige bewustzijn? Wat wil je doen en wat wil je bijdragen? Wat wens je jezelf toe op alle gebieden van je leven?

Tijdens beide trajecten (2 jaar) werk je zowel in bewustzijn en energie als in actie aan het stap voor stap realiseren van je visie. Je leert hoe je de energiefrequentie van je energieveld versterkt waardoor je steeds meer met je visie gaat resoneren. En je visie dus realiteit wordt.

2: Je maakt een kwantumsprong in je bewustwordingsproces op alle levensgebieden

Je leert hoe je op de levensgebieden (gezondheid, emotioneel welzijn, relaties, werk & financiën, spiritualiteit & bijdrage) op een diep niveau met energie en bewustzijn werkt. Je ziet nog meer in dat alles zijn oorsprong vindt in energie en je kunt daar steeds beter mee werken.

Je leert nieuwe krachtige methoden en technieken voor transformatie van al die gebieden.

(De tekst gaat verder onder de video)

Wat leer je en ervaar je tijdens De Opleiding en De Masterclass?

Het waarnemen van energie bij jezelf

Tijdens De Verdieping heb je een begin gemaakt met het waarnemen van energie bij jezelf. Zowel in De Opleiding als in De Masterclass ontwikkel je je daar verder in.

Je leert waar te nemen waar energie is geblokkeerd of vervormd, wat de effecten zijn in de verschillende lagen van het energieveld, waar energetische lading is opgeslagen, of er energetische lijntjes zijn, waar een energiestroom uit balans is of waar er een energie lek is. Je leert meer over de energiecentra en de energielagen en hoe ze optimaal werken. Zodra je je energie hebt waargenomen, kun je veel effectiever sessies doen.

Het waarnemen van energie bij anderen

In beide trajecten leer je hoe je energie bij een ander kunt waarnemen (in De Opleiding gaan we daar nog verder op in). Het waarnemen van energie bij een ander is moeilijker dan bij jezelf. Om je eigen energie waar te nemen kun je je ogen sluiten, naar binnen gaan en het in je lichaam voelen, zoals je bij De Verdieping hebt geleerd. Bij het waarnemen van de energie bij een ander kan dit niet en daarom vraagt dat training, zuiverheid en het verhogen van je intuïtieve vaardigheden.

De kennis die je op deze manier over energie en wat het met het energieveld doet, gebruiken de deelnemers van De Masterclass vervolgens voor hun hun eigen leven. Deelnemers van De Opleiding gaan een stap verder: zij leren tevens om op basis van wat ze in het energieveld van een ander waarnemen diepe sessies te geven (zie hieronder ‘Verschil De Opleiding en De Verdieping’)

Je leert hoe je energie kunt testen (kinesiologie)

Je leert hoe je bij jezelf energie kunt testen. Dit kun je vervolgens goed combineren met je vermogen om energie waar te nemen. Het testen van energie (kinesiologie) is dan een controlemiddel voor jezelf, zodat je weet dat je op het goede spoor zit bij het oplossen van een bepaalde kwestie. Ook leer je welke vragen je kunt stellen om de werkelijke oorzaak van een kwestie naar boven te krijgen.

‘De Kwantummethode’: werken vanuit het oneindige bewustzijn

‘De Kwantummethode’ die ik heb ontwikkeld sluit perfect aan bij De Innerlijke Bevrijding. Met De Kwantummethode werk je vanuit het oneindige bewustzijn dat je bent. De methode bestaat uit een verzameling van verschillende technieken die je kunt gebruiken als tool om tijdens een sessie een nieuwe opening te creëren.

Met De Innerlijke Bevrijding kom je stap voor stap vanuit iemands weerstanden bij de essentie. De Kwantummethode daarentegen leidt je direct naar de essentie van waar de kwestie omdraait en waar je de oplossing kunt vinden.

De Innerlijke Bevrijding Plus Technieken

Je leert een aantal sterke Plus Technieken die ik in de loop der jaren heb ontwikkeld. Met deze Plus Technieken worden je sessies met jezelf en andere deelnemers steeds dieper.

Het werken met het niveau ‘onder’ het energieveld

Zoals je misschien weet, bestaat je energieveld uit energiecentra en energielagen. ‘Onder’ dit energieveld bevindt zich nog een niveau: het niveau van de intenties en zielelessen. Zodra je met dit onderliggende niveau kunt werken, worden je sessies met jezelf nog dieper, omdat dit intentieniveau je energieveld direct vormgeeft.

Verder

Ook doe je in beide trajecten veel oefeningen en meditaties, wissel je sessies uit, doen we groepsgesprekken en is er satsang.

Andere programma-onderdelen van De Opleiding / De Masterclass

In zowel De Opleiding als De Masterclass gaan we diep in op alle belangrijke levensthema’s. Bij de Masterclass richt je je dan op je eigen leven. Bij De Opleiding ga je een stap verder en leer je hoe je als professional met andere mensen op deze thema’s werkt.

Dit zijn die thema’s:

Gezondheid: wat is de energetische oorzaak van ziekte en fysieke klachten

De Opleiding en De Masteclass:

Je leert je eigen gezondheid en vitaliteit optimaliseren. Je gaat ervaren en zien hoe een bepaalde ziekte of fysieke klacht zich in het energieveld toont.

Je werkt direct met je energiecentra en de verschillende lagen. Je leert hiervoor verschillende methoden en technieken te gebruiken.

Extra in De Opleiding:

We behandelen concrete casussen van mensen die een bepaalde ziekte hebben. Dat doe je niet door naar een theoretisch verhaal te luisteren, maar door gezamenlijk met de groep waar te nemen wat je bij een persoon met een bepaalde ziekte in zijn energieveld ziet of voelt.

Hoe vertaal je het energetische beeld van een ziekte naar een concrete sessie? Hoe weet je wat de oorzaak van iemands ziekte is en wat hij te ontwikkelen heeft? Hoe begeleid je iemand die door een proces van ziekte heengaat? Hoe bouw je dat op in verschillende sessies?

Emotioneel welzijn: het energieveld gezonder maken

Je leert om zelf nog beter in je vel te zitten door bovengenoemde vaardigheden te gebruiken. Je bent in staat om bij jezelf, en bij je mededeelnemers, waar te nemen waar het energieveld verzwakt of uit balans is. En natuurlijk ook wat je dan kunt doen om dit te verbeteren.

Extra in de Opleiding:

Je leert veel over de werking van energie door de energievelden waar te nemen van mensen met emotionele problemen zoals bijvoorbeeld depressiviteit, misbruikt of verslaafd zijn, een trauma hebben, gepest zijn, adhd/add of anorexia.

Als je met iemand werkt die een emotioneel probleem heeft, welk energetisch beeld zie je dan? Hoe vertaal je dit beeld naar een concrete aanpak voor een sessie? Wat zijn mogelijke valkuilen als je met deze mensen werkt? Hoe ga je om met projecties

Relaties: wat speelt er energetisch in relaties?

De Opleiding en De Masterclass:

Je leert hoe je je eigen relaties verbetert. Je ervaart hoe de dynamiek en patronen in relaties werken. Het patroon van de een haakt in het patroon van de ander. Wat gebeurt er energetisch tussen twee mensen als zij een conflict hebben?

Extra in De Opleiding:

Hoe werk je met mensen die een probleem hebben in de relatie met hun partner, kinderen, ouders, hun leidinggevende? Hoe werk je met mensen die gaan scheiden? Hoe vertaal je het energetische beeld van de relatie tussen twee mensen naar een sessie? Je leert te bepalen welk deel van de problematiek in de relatie afkomstig is van de ene partner en welk deel van de ander.

Creatie, werk & inkomen: vanuit vertrouwen en zonder moeite creëren

De Opleiding en De Masterclass:

Je leert je eigen leven zelf bewust vorm te geven. En je leert hoe je in het energieveld kunt zien hoe het met je (aankomende) creatie gaat en wat je op dat moment energetisch kunt doen zodat de potentiële creatie in de vorm kan ontstaan. Alle bovengenoemde methoden en vaardigheden gebruik je hier bij.

Extra in De Opleiding:

Hoe doe je sessies met mensen die iets willen creëren maar bij wie het niet lukt of die niet het werk doen wat ze echt willen? Hoe kun je bij een ander zijn potentieel zien en dat bij hem wakker maken? Hoe kun je mensen leren de impulsen die ze vanuit het oneindige bewustzijn krijgen op te pakken? Hoe kun je iemand inspireren zijn eigen unieke pad te lopen waarbij hij zijn talenten volledig gebruikt? 

Stappenplannen

Bij alles wat je leert krijg je stappenplannen zodat je het effectief kunt toepassen (bij de Masterclass alleen gericht op jezelf, bij de Opleiding ook op anderen). De Kwantummethode en andere essentiële theoretische kennis krijg je op papier. De Kwantummethode bestaat uit een uitgebreid stappenplan dat je door oefening en training steeds beter leert toe te passen.

Verschil tussen De Opleiding met De Masterclass

De Opleiding en De Masterclass is een gecombineerde groep en vindt op dezelfde dagen plaats. De Opleiding is echter significant uitgebreider; in wat je leert en ook in het aantal uur. Elke trainingsdag van De Opleiding duurt ongeveer 1,5 langer dan die van De Masterclass.

De Opleiding en De Masterclass zijn beide gericht op je eigen ontwikkeling. Bij De Opleiding leer je tevens hoe je op een professionele manier sessies met anderen doet. Dat leer je niet bij De Masterclass.

Als je de Opleiding succesvol afrondt, dan kun je als je dat wilt je eigen praktijk opzetten (als werk of naast je huidige werk).

Wat leer je extra in De Opleiding?

Hoe doe je sessies met mensen die specifieke issues hebben (zoals ziekte, depressiviteit, verslaving etc.) of iets bewust willen creëren?

Hoe doe je sessies met mensen die geen emoties ervaren of zich slachtoffer voelen?

Hoe houd je je energie hoog en hoe bescherm je je voor negatieve energieën die loskomen bij mensen met wie je sessies doet?

Hoe interesseer je mensen om op een andere manier naar hun problemen te kijken en sessies van De Innerlijke Bevrijding te doen?

Welke kwesties komen mensen tegen in de verschillende levensfases?

Hoe ga je om met de verschillende bewustzijnsniveaus van mensen?

Hoe werk je met de ander gedurende meerdere sessies (wanneer doe je wat en hoe bouw je dit op)?

Ook leer je alleen in De Opleiding hoe je bij anderen met de Kwantummethode werkt, kinesiologie toepast en met het niveau van intenties werkt.

Ervaringen van deelnemers aan De Opleiding & De Masterclass

Monique:
“Een heel vervullende opleiding, op alle gebied”

“Ik vind De Innerlijke Bevrijding geweldig en wil er professioneel mee werken. Ook voor mijn eigen leven is De Opleiding heel waardevol geweest; vooral voor de relatie met mijn man en in het werken met mensen. In het begin van dit traject dacht ik ‘er moet heel wat gebeuren aan mijn relatie’, maar gelukkig is er gedurende deze 1,5 jaar veel ten goede gekeerd.

(lees het hele interview)

Joost:
“Ik sta nu veel vrijer in het leven. Zelfs op mijn werk”

“De Masterclass was een uiterst waardevol traject dat ik echt voor mijzelf heb gedaan. Het heeft me vooral veel bewustzijn gebracht op alle gebieden.

(lees het hele interview)

Lieke:
“Heel voldoenend om mensen weer bij zichzelf te zien komen”

“Het bijzondere van De Opleiding vind ik dat je een compleet overzicht krijgt van hoe energie werkt. Bij jezelf, maar ook bij anderen. Tijdens De Opleiding zijn we nog veel meer de diepte in gegaan dan tijdens de Verdieping. We hadden een heel fijne groep en Arjen bracht het zuiver en sterk, zonder ego.

(lees het hele interview)

Els :
“Ik ben tot mijn verrassing een leider geworden: van mijzelf en van anderen”

Tijdens De Masterclass heb geleerd is hoe ik mijn energie hoog houd. Als ik dat doe betekent dat niet alleen dat ik me beter voel, maar ook dat ik mijzelf in een positievere staat breng, waardoor mijn ervaringen ook positiever worden.

(lees het hele interview)

Video-interview met Linda:
‘Super waardevol. Echt een cadeau!’

‘Mijn eigen proces is veel verder uitgediept. Het is mijn way of life geworden’.

(bekijk het video-interview)

Gecertificeerde ‘Professioneel Begeleiders’

Deze mensen hebben de Opleiding succesvol afgerond en mogen nu in hun praktijk professionele sessies van De Innerlijke Bevrijding geven.

Praktische Informatie

Voorwaarde voor deelname is dat je De Verdieping hebt gevolgd.

Nadat je De Verdieping hebt gedaan, kun je elk moment instromen.

De Opleiding en De Masterclass bestaan beide uit 16 vrijdagen verdeeld over ongeveer 2 jaar.

Locatie

De Opleiding en De Masterclass geef ik op locatie. De definitieve locatie is nog niet bekend, maar wordt waarschijnlijk in ’t Gooi.

Data

vrijdag 22 maart 2024

vrijdag 17 mei 2024

vrijdag 5 juli 2024

vrijdag 6 september 2024

vrijdag 11 oktober 2024

vrijdag 8 november 2024

vrijdag 13 december 2024

vrijdag 24 januari 2025

vrijdag 21 maart 2025

vrijdag 16 mei 2025

vrijdag 27 juni 2025

vrijdag 5 september 2025

vrijdag 31 oktober 2025

vrijdag 19 december 2025

vrijdag 5 juni 2025

Laatste dag volgt nog

Tijden

De Masterclass: 9.30 – 15.00 uur

De Opleiding: 9.30 – 16.30 uur

Deelnemersbijdrage

De Masterclass (16 dagen):
€ 3.295,- incl. btw voor particulieren; excl. btw voor ZZP-ers en organisaties (je ontvangt dan een factuur)

Het is mogelijk om De Masterclass gedurende het traject in 6 termijnen van € 625,- te betalen; je betaalt dan in totaal gespreid € 3.750,-. (incl. btw voor particulieren; excl. btw voor ZZP-ers en organisaties)

De Opleiding (16 dagen en beoordeling van 20 uitgewerkte sessies voor certificering)
€ 5.295,- incl. btw voor particulieren; excl. btw voor ZZP-ers en organisaties (je ontvangt dan een factuur)

Het is mogelijk om de Opleiding gedurende het traject in 6 termijnen van € 965,- te betalen; je betaalt dan in totaal gespreid € 5.790,- (incl. btw voor particulieren; excl. btw voor ZZP-ers en organisaties)

Aftrek van belasting of vergoeding via je bedrijf of organisatie

Als je als ZZP-er werkt of een eigen bedrijf hebt, dan kun je de kosten van De Opleiding of De Masterclass mogelijk aftrekken van de belasting. Overleg met je boekhouder of met de Belastingdienst naar de mogelijkheden.

Beschrijving De Opleiding & De Masterclass in ‘bedrijfstaal’

Als je bij een bedrijf of organisatie werkt is het wellicht mogelijk dat je werkgever de kosten voor je betaalt in het kader van coaching of persoonlijke ontwikkeling.

Voor je leidinggevende kun je een beschrijving De Opleiding of De Masterclass krijgen in ‘bedrijfstaal’. Ik hoor het graag als je dat wilt.

Als je vragen hebt over De Opleiding & De Masterclass kun je me natuurlijk altijd bellen of mailen.

Ik vind het fantastisch om met jou De Opleiding of De Masterclass te gaan doen!

Ja, ik meld mij graag aan

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen