De Innerlijke Bevrijding – Privacyverklaring

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Innerlijke Bevrijding vof, met het postadres Leliestraat 33 in Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.deinnerlijke bevrijding.nl
Leliestraat 33, 1214 HE, Hilversum
judith@deinnerlijkebevrijding.nl

J. van Oldeniel is de Functionaris Gegevensbescherming van De Innerlijke Bevrijding.
Zij is te bereiken via judith@deinnerlijkebevrijding.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Innerlijke Bevrijding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij De Innerlijke Bevrijding. Blogs en vlogs op deze website mag je delen. We verzoeken je wel om de bron te vermelden (www.deinnerlijkebevrijding.nl) of een link te plaatsen naar deze website.

 • Voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Burgerlijke staat
 • Kind(eren) + leeftijd
 • Beroep/studie
 • Skype-adres
 • Email-adres
 • BTW nummer indien van toepassing
 • KvK-nummer indien van toepassing
 • Website indien van toepassing
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier of intakeformulier in te vullen op uitnodiging van De Innerlijke Bevrijding, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via judith@deinnerlijkebevrijding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Innerlijke Bevrijding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling. Zo gebruiken we jouw naam en/of bedrijfsnaam en adresgegevens om op je factuur te zetten. Grondslag: Overeenkomst en Wettelijke verplichting.
 • Het uitvoeren van de door jou bestelde dienst. Zo gebruiken we jouw telefoonnummer, Skype-adres of FaceTime adres om je te bellen voor afgesproken contact of coachingsessies, en je e-mailadres voor contact per e-mail of voor het toesturen van informatie. Ook gebruiken we deze gegevens voor het eventuele maken, afzeggen of wijzigen van afspraken. Grondslag: Overeenkomst.
 • Het leveren van een dienst of product. Zo gebruiken we jouw e-mailadres om je een digitaal product toe te sturen wanneer je deze besteld hebt. Grondslag: Overeenkomst.
 • Het feedback vragen wanneer je een dienst of product bij ons hebt afgenomen. We zullen je hier eventueel over mailen, om van jou te horen hoe je onze dienst of product hebt ervaren. Dit om de kwaliteit van onze diensten en producten te kunnen blijven bevorderen. Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
 • Het versturen van een nieuwsbrief en inspiratiemail van De Innerlijke Bevrijding. De nieuwsbrief en inspiratiemail ontvang je alleen wanneer je hier zelf toestemming voor gegeven hebt. In het geval je een klant bent heb je deze toestemming mondeling, schriftelijk via e-mail, door je e-mailadres voor dit doel aan ons te geven na bijvoorbeeld een workshop of persoonlijke sessie of via inschrijving door jou zelf op de website gegeven. In het geval je geen klant bent heb je deze toestemming gegeven via inschrijving door jou zelf op de website. Reclame buiten de nieuwsbrief zal, wanneer je reeds een klant bent van De Innerlijke Bevrijding, incidenteel kunnen bestaan uit een e-mail die wij je sturen om je op de hoogte te stellen van gelijkende diensten of activiteiten als die je hebt afgenomen bij De Innerlijke Bevrijding. Grondslag: Toestemming en Gerechtvaardigd belang.
 • Het versturen van een inloglink voor een webinar of een inloglink voor introductievideo’s van De Innerlijke Bevrijding, wanneer je deze hebt aangevraagd. We zetten je vervolgens op onze nieuwsbrief mailinglijst. Grondslag: Toestemming en Gerechtvaardigd belang.
 • Het plaatsen van reviews van klanten op onze website. Dit gebeurt alleen in overleg met en met goedkeuring van de desbetreffende klant. De klant is gemachtigd ten alle tijden deze goedkeuring weer in te trekken, waarna de review direct verwijderd zal worden van de website. Grondslag: Toestemming.
 • De Innerlijke Bevrijding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Grondslag: Wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Innerlijke Bevrijding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestel- en betaalgegevens ((bedrijfs)naam, adres, email, rekeningnr.)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Coachtrajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken (inhoudelijke mails en intakeformulieren die door jou en Arjen Slijp en/of Judith van Oldeniel verstuurd zijn, eventuele aantekeningen die Arjen Slijp en/of Judith van Oldeniel hebben/heeft gemaakt)
Bewaartermijn: zolang je actief coachingsessies bij De Innerlijke Bevrijding volgt, na afronding van de laatste coachingsessie worden deze gegevens binnen 1 jaar verwijderd.
Reden: Het mogelijk maken van een goede uitvoering van de dienst.

Coachtrajectrelevante gegevens qua data en duur van gesprekken
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & emailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief of inspiratiemail
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere e-mail vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen e-mail meer van ons ontvangt. Uiterlijk 6 maanden na afmelden worden je gegevens volledig uit ons systeem verwijderd.
Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Naam & emailadres t.b.v. inschrijving online workshop, webinar of inspiratievideo’s
Bewaartermijn: 3 maanden
Reden: zodat we je de opname van de online workshop of webinar of inspiratievideo’s kunnen sturen en/of je een passend vervolgaanbod kunnen doen.

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.
Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics en Facebook Pixel.
Bewaartermijn: 38 maanden
Reden: Voor website-statistieken, om ervoor te zorgen dat de website goed blijft functioneren en om het aanbod, de gratis content en de marketing op de website aan te passen aan de vraag vanuit bezoekers.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Innerlijke Bevrijding deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Innerlijke Bevrijding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Innerlijke Bevrijding maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

 • Apple: emailprogramma; adresboek voor opslaan contactgegevens; agenda voor online inplannen van (coachings)afspraken.
 • VDX: verzorgt de hosting van onze website en email(adressen).
 • No Nonsense Consultancy Group: verzorgt ict-werkzaamheden voor website, webinars en mailings
 • Webinarjam: verzorgt de registratie, emails en opnames van de online workshops (webinars).
 • Verbrugge Administratie: verzorgt al onze boekhoudkundige zaken zoals het opstellen van jaarcijfers, en belastingaangiften.
 • Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website.
 • Facebook Pixel: maakt statistieken over bezoek aan onze website.
 • Mailchimp: Programma voor het maken van mailinglijsten en verzenden van nieuwsbrieven.
 • Ecamm Network: verzorgt opnamen van Skype- en/of Facetimegesprekken betreffende reviews, referenties en interviews. Opname worden uitsluitend gemaakt na mondelinge of schriftelijke toestemming van degene waarmee Arjen en/of Judith een skype- en of facetimegesprek heeft. Coachingsessies via Skype en Facetime worden niet opgenomen.
 • Triodos bank: betalingsverkeer voor onze zakelijke rekening.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Innerlijke Bevrijding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De Innerlijke Bevrijding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Naam: _utma
Bewaartermijn: 38 maanden

Wil je niet dat jouw gegevens, hoewel geanonimiseerd, door Google Analytics worden opgeslagen? Via volgende link kan je een add on van google zelf downloaden, die ervoor zorgt dat geen enkele website jouw bezoek meer via google analytics kan waarnemen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Innerlijke Bevrijding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar judith@deinnerlijkebevrijding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Innerlijke Bevrijding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Innerlijke Bevrijding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via judith@deinnerlijkebevrijding.nl

De Innerlijke Bevrijding heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner.
 • Wachtwoorden slaan wij op in beveiligde documenten.
 • SSL. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen privacyverklaring

De Innerlijke Bevrijding kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website www.deinnerlijkebevrijding.nl gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018 en voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.
Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met judith@deinnerlijkebevrijding.nl