De Innerlijke Bevrijding – Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Innerlijke Bevrijding, Arjen Slijp, Judith van Oldeniel en andere mensen die betrokken zijn bij activiteiten van de Innerlijke Bevrijding aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor negatieve gevolgen of schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Bij ziekte of psychische klachten kan de methode van de Innerlijke Bevrijding, alsmede het boek, deze website, workshops, lezingen, persoonlijke sessies, video’s, nieuwsbrieven, uitingen op internet (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube of andere internetuitingen) etc., niet dienen als vervanging van medisch advies van een arts of psycholoog. Wel kun je de Innerlijke Bevrijding gebruiken als aanvulling op behandeling van een arts of psycholoog. Arjen Slijp, Judith van Oldeniel en andere mensen die betrokken zijn bij activiteiten van De Innerlijke Bevrijding aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor jouw handelen.

Privacyverklaring

(Persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken je gegevens uit ons bestand te laten verwijderen.

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij De Innerlijke Bevrijding. Blogs en vlogs op deze website mag je delen. We verzoeken je wel om de bron te vermelden (www.deinnerlijkebevrijding.nl) of een link te plaatsen naar deze website.

Ervaringen van anderen

De ervaringen van anderen op deze site zijn maar een klein deel van de vele ervaringen die mensen hebben gehad met de Innerlijke Bevrijding. Vanzelfsprekend kunnen wij vooraf niet garanderen dat jij eenzelfde ervaring zult hebben. Het beste advies is om de Innerlijke Bevrijding zelf in de workshops van de Innerlijke Bevrijding te ervaren.

Merknaam De Innerlijke Bevrijding®

De Innerlijke Bevrijding® is een geregistreerd merk. De methode en het boek vallen onder het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Dit alles betekent dat je de methode en de naam ‘De Innerlijke Bevrijding’ niet mag gebruiken in (al dan niet betaalde) sessies die je aan anderen geeft. De naam ‘De Innerlijke Bevrijding’ en de methode mag je pas gebruiken in persoonlijke sessies die je aan anderen geeft, zodra je met succes bent opgeleid tot ‘Professioneel Begeleider van De Innerlijke Bevrijding’ en door Arjen Slijp bent geaccrediteerd als ‘Professioneel Begeleider van De Innerlijke Bevrijding’.

(Professioneel) Begeleiders van De Innerlijke Bevrijding

De Innerlijke Bevrijding en Arjen Slijp aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor betaalde of niet-betaalde sessies van de Innerlijke Bevrijding die een ander met jou doet of heeft gedaan.

Een ‘Professioneel Begeleider van de Innerlijke Bevrijding’ is goed opgeleid door Arjen Slijp en heeft zelf ook veel sessies ondergaan. Alle sessies die een ‘Professioneel begeleider van de Innerlijke Bevrijding’ aan anderen geeft – zowel ten tijde van de Opleiding van de Innerlijke Bevrijding als na accreditatie als Professioneel Begeleider van de Innerlijke Bevrijding’ -, doet hij/zij echter op persoonlijke titel: De Innerlijke Bevrijding, Arjen Slijp en Judith van Oldeniel aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele negatieve gevolgen of schade die hieruit voortkomt.