De Vervulling / De Opleiding

Je visie neerzetten & een kwantumsprong maken in je bewustwording

In september 2018 start voor de derde keer het vervolg op De Verdieping van de Innerlijke Bevrijding: De Opleiding. De Vervulling geeft je de mogelijkheid om jouw visie te leren neerzetten en een kwantumsprong te maken in jouw bewustzijnsontwikkeling. De Opleiding is hetzelfde en tevens kun je daarmee gecertificeerd worden tot ‘Professioneel Begeleider van de Innerlijke Bevrijding’.

De Opleiding heeft twee pijlers:

1. Ervaren hoe jij je visie over jezelf en je leven stap voor stap neerzet:

Wie wil je zijn en wat kom je hier doen?

• Je wordt het nieuwe type leider: in de eerste plaats neem je leiding in je eigen leven (neemt verantwoordelijkheid en haalt het beste uit jezelf). En, je wordt een ‘leader by example’ voor anderen; je wordt een inspirerend voorbeeld. Van daaruit draag je bij aan wat voor jou belangrijk is.
• Je ontwikkelt een uitgebreide visie voor jouw leven – vanzelfsprekend geïnspireerd door de Bron – en gaat ervaren wat jij ervoor nodig hebt om deze visie op een praktische manier te gaan neerzetten.
• Je ervaart en leert hoe je het creatiekanaal nog beter en sneller kunt vrijmaken en daarin meer bewustzijn kunt brengen.
Een wezenlijk onderdeel van De Opleiding is hoe je dagelijks je energiefrequentie verhoogt en daardoor andere, positievere ervaringen aantrekt. Ik leer je daarvoor onder meer door mij ontwikkelde oefeningen en het aanwennen van een bepaalde levensstijl waardoor creaties makkelijker kunnen ontstaan.
• Je ervaart hoe je positief karma kunt creëren en waarom dat essentieel is voor de creaties die door jou heen willen komen.

2. Je maakt een kwantumsprong in je bewustwordingsproces op alle levensgebieden (gezondheid, emotioneel welzijn, relaties, werk & spiritualiteit)

• Tijdens de Verdieping heb je sessies gedaan op je eigen kwesties. In De Opleiding ga je op een nog dieper niveau ervaren hoe al deze gebieden bij jou en anderen werken. En, hoe je daar de vruchten van kunt plukken in je leven. Dat doe je door je in De Vervulling / De Opleiding niet alleen te verdiepen in je eigen kwesties, maar ook in die van anderen. Je bent dan een toeschouwer en daardoor wordt het je meer helder hoe bewustzijn en energie op de levensgebieden werken. En juist daardoor vergroot je je eigen bewustzijn op al die gebieden.
• Voor mensen die De Opleiding volgen geldt dat zij dit proces nog verder versterken doordat zij 30 sessies doen met andere mensen.

Wat leer je en ervaar je tijdens De Opleiding?


De sleutel voor de kwantumsprong in jouw bewustzijn is dus te gaan inzien en ervaren hoe heling en bewustwording werkt bij kwesties die anderen hebben. Daarom ervaar je en leer je tijdens De Opleiding:

Het waarnemen van energie bij anderen

Een van de belangrijkste vaardigheden die je tijdens dit traject leert is het waarnemen van energie bij een ander. Als je een sessie met iemand doet, dan begin je met de uitgebreide ‘energetische scan’. Als je ziet of voelt waar de energie van de ander is geblokkeerd of vervormd, kun je heel gericht aan de slag gaan met die persoon.
Het waarnemen van energie bij een ander is moeilijker dan bij jezelf. Om je eigen energie waar te nemen kun je gewoon je ogen sluiten, naar binnen gaan en het in je lichaam voelen, zoals je bij De Verdieping hebt geleerd. Bij het waarnemen van de energie bij een ander kan dit niet en daarom vraagt dat training, zuiverheid en het verhogen van je intuïtieve vaardigheden. Er zijn een aantal valkuilen, waaronder fantasie, projectie en twijfel.
Tijdens de weekenden van De Opleiding doe je veel oefensessies met anderen met verschillende kwesties. Je leert om steeds beter het ‘energetische plaatje’ te zien bij iemand met een specifieke kwestie (bijvoorbeeld een bepaalde ziekte).

Hoe je de energie (bij jezelf en anderen) kunt testen

Je leert en ervaart hoe je bij jezelf en bij anderen energie kunt testen. Dit kun je vervolgens goed combineren met je vermogen om energie te kunnen waarnemen. Het testen van energie (kinesiologie) is dan een soort controlemiddel voor jezelf, zodat je weet dat je op het goede spoor zit bij het oplossen van een bepaalde kwestie. Ook leer je welke vragen je kunt stellen om de werkelijke oorzaak van een kwestie naar boven te krijgen.

De Innerlijke Bevrijding Plus Technieken

Tijdens De Opleiding leer ik je een aantal sterke Plus Technieken die ik in de loop der jaren in mijn praktijk heb ontwikkeld. Met het kunnen waarnemen van energie en deze Plus Technieken kun je als begeleider van de Innerlijke Bevrijding steeds meer met mensen bereiken en worden je sessies steeds dieper.

Geheel andere en nieuwe methode: ‘De Kwantummethode’

Een aantal jaar geleden heb ik ‘De Kwantummethode’ ontwikkeld. Dit is een totaal op zichzelf staande methode die perfect aansluit op de methode van de Innerlijke Bevrijding zoals je die kent. De Kwantummethode gaat nog verder en dieper dan de gebruikelijke Innerlijke Bevrijding; tijdens het doen word je automatisch geleid door De Bron (het zuivere bewustzijn dat je bent), waardoor je naar delen in de ander wordt geleid die met de Innerlijke Bevrijding niet snel naar boven komen.

De Kwantummethode werkt erg goed als je tijdens een sessie van de Innerlijke Bevrijding vast zit of als niets lijkt te werken’. In mijn praktijk waarin ik met mensen met diepe kwesties werk – mensen met ernstige ziektes, depressiviteit of creatiekwesties – gebruik ik deze nieuwe methode dan ook heel vaak.

Het werken met het niveau ‘onder’ het energieveld

Het energieveld van mensen bevat – zoals je weet – naast onder meer gedachten en opgeslagen emoties ook chakra’s, meridianen en nadi’s.
‘Onder’ dit energieveld bevindt zich nog een niveau: het niveau van de intenties en zielelessen. Zodra je met dit onderliggende niveau kunt werken, bereik je nog sneller meer met mensen, omdat dit niveau het energieveld direct en zeer sterk beïnvloedt. Tijdens De Opleiding leer je hoe je dat doet; zoals altijd eerst bij jezelf en dan bij anderen.

Andere programma-onderdelen van De Opleiding:

Aanmoediging en feedback op jouw ontwikkeling

Tijdens De Verdieping heb je geleerd om zelf naar je energieveld te kijken en van daaruit voor jezelf te bepalen wat je kwesties zijn. Bij De Opleiding gaan we een stap verder: je neemt niet alleen je eigen energieveld waar, ook je medecursisten en Arjen kijken tijdens de weekenden met je mee en geven je feedback. Dus ook alle kwesties die zijn blijven liggen of die je liever niet van jezelf wilt zien (je grootste groeipotentie!) komen zo naar boven.

Een excellente begeleider zijn

Hoe doe je een goede intake? Hoe ga je om met ‘moeilijke’ sessies, bijvoorbeeld met mensen die geen emoties ervaren of zich slachtoffer voelen? Hoe houd je je energie hoog en hoe bescherm je je voor negatieve energieën die loskomen bij mensen met wie je sessies doet?

Welke kwesties komen mensen tegen in de verschillende levensfases? Hoe ga je om met de verschillende bewustzijnsniveaus van mensen en hoe kun je mensen met een bepaald bewustzijnsniveau het beste bereiken? Hoe werk je met de ander gedurende meerdere sessies (wanneer doe je wat en hoe bouw je dit op)?

Gezondheid: wat en waar zijn de verstoringen in het energieveld?

Hoe doe je sessies met iemand die ziek is of een lichamelijk ongemak of een blessure heeft? Als je met iemand aan de slag gaat die een bepaalde ziekte heeft, hoe toont die ziekte zich dan in zijn energieveld? Hoe vertaal je het energetische beeld van een ziekte naar een concrete sessie? Hoe weet je wat de oorzaak van iemands ziekte is en wat hij mag ontwikkelen? Hoe begeleid je iemand die door een proces van ziekte heengaat?
In De Opleiding behandelen we concrete casussen van andere mensen die een bepaalde ziekte hebben. Daarmee zul je ontdekken dat elke ziekte – en vooral het bewustzijn erachter (dus de overtuigingen, emoties, blokkades) – zijn eigen specifieke energetische ‘plaatje’ heeft. Daarmee leer je heel concreet hoe je iemand het beste kunt helpen.

Emotioneel welzijn van anderen

Hoe werk je met mensen die emotioneel in onbalans zijn en die bijvoorbeeld last hebben van depressiviteit, misbruikt zijn, verslaafd zijn, een trauma hebben opgelopen, gepest zijn, adhd/add of anorexia hebben? Als je met iemand werkt die een kwestie heeft op dit gebied, welk energetisch beeld zie je dan? Hoe vertaal je dit beeld naar een concrete aanpak voor een sessie? Wat zijn mogelijke valkuilen als je met deze mensen werkt? Hoe ga je om met veelvoorkomende projecties op jou als begeleider van deze mensen? In de groep doen we oefensessies op deze kwesties.

Relaties: wat speelt er energetisch tussen mensen?

Tijdens De Opleiding leer je hoe je met de Innerlijke Bevrijding een relatie kunt begeleiden.
Hoe werk je met mensen die een slechte relatie hebben met hun partner, kinderen, ouders, hun leidinggevende? Hoe werk je met mensen die gaan scheiden? Wat gebeurt er energetisch tussen twee mensen als zij een conflict hebben? Hoe help je een ander om te gaan met een bepaald conflict? Hoe vertaal je het energetische beeld van de relatie tussen twee mensen naar een sessie?
Je leert te bepalen welk deel van de problematiek in de relatie afkomstig is van de ene partner en welk deel van de ander (welke patronen en kwesties zijn van wie) en hoe je daarmee vervolgens met iedere partner afzonderlijk aan de slag gaat. Belangrijk is ervoor te zorgen dat beide partners zich veilig voelen en sessies blijven doen. En dat je als begeleider ervoor zorgt dat beiden zich gezien en gehoord voelen.

Creatie & werk: vanuit vertrouwen en zonder moeite creëren

Hoe doe je sessies met mensen die iets willen creëren maar bij wie het niet lukt of die niet het werk doen wat ze echt willen? Hoe kun je mensen leren de impulsen die ze vanuit de Bron krijgen op te pakken? Hoe kun je bij een ander zijn potentieel zien en dat bij hem wakker maken? Hoe kun je iemand inspireren zijn eigen unieke pad te lopen waarbij hij zijn talenten volledig gebruikt? Hoe kun je waarnemen tot waar een creatie bij iemand is ‘ingedaald’?

Spiritualiteit

Hoe doe je sessies met mensen die een spirituele kwestie hebben en bijvoorbeeld angst hebben voor de dood, een sterfgeval hebben in hun directe omgeving, bang zijn voor ‘De Bron’ of het leven als zinloos ervaren? Hoe kun je een ander helpen te ontdekken waarom hij hier op aarde is? Hoe begeleid je iemand die binnenkort gaat sterven? Wat doe je als er in een sessie beelden en emoties van andere levens naar boven komen? Hoe kun je negatieve entiteiten in het energieveld van iemand waarnemen en verwijderen? Hoe gebruik je tijdens een sessie het lichaam om spirituele kwesties op te helderen?

De Opleiding: certificering tot ‘Professioneel Begeleider van de Innerlijke Bevrijding’

Je kunt ervoor kiezen om opgeleid te worden tot ‘Professioneel begeleider van de Innerlijke Bevrijding’. Dat betekent dat je na het succesvol afronden van De Opleiding als ‘Professioneel Begeleider van de Innerlijke Bevrijding’ betaalde sessies kunt doen met volwassenen.

Om voor certificering in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, onder andere het uitwerken van 30 sessies en het (jaarlijks) bijwonen van een Terugkomdag. Je ontvangt een uitgebreid formulier op basis waarvan je elke sessie die je hebt gedaan uitwerkt.

Op basis van deze 30 sessies en je eigen ontwikkeling wordt bekeken of je gecertificeerd kunt worden als ‘Professioneel begeleider van de Innerlijke Bevrijding’. Als je gecertificeerd bent, kun je als ‘Professioneel Begeleider’ vermeld worden op de site van de Innerlijke Bevrijding.

Als je ervoor kiest om De Vervulling te doen, dan hoef je geen sessies met anderen te doen en lever je geen casussen in. Vanzelfsprekend is het net als bij De Verdieping wel aan te raden om sessies met je mede-deelnemers te doen.

Praktische Informatie

De Opleiding start maar 1x per 2 jaar. De eerstvolgende start in september 2018. Voorwaarde voor deelname is dat je De Verdieping hebt gevolgd.

Vrijdag/zaterdag

De Opleiding duurt 1,5 jaar en is 8 keer een 2-daagse.

Data

1e: vr. 14 en za 15 sept. 2018

2e: vr. 2 en za 3 nov. 2018

3e: vr. 18 en za 19 jan. 2019

4e: vr. 12 en za 13 apr. 2019

5e: vr. 5 en za 6 juli 2019

6e: vr. 6 en za 7 sept. 2019

7e: vr. 1 en za 2 nov. 2019

8e: vr. 17 en za 18 jan. 2020

Locatie

HeartHouse in Bussum

Deelnemersbijdrage

De Vervulling: (8 weekeinden) € 3.295,- incl. btw. Het is mogelijk om dit bedrag gedurende het traject in 6 termijnen van € 607,50 te betalen; je betaalt dan in totaal gespreid € 3645,-

De Opleiding: (8 weekeinden, beoordeling van 30 uitgewerkte sessies en certificering): € 4.595,- inclusief btw. Het is mogelijk om dit bedrag gedurende het traject in 6 termijnen van € 825 te betalen; je betaalt dan in totaal gespreid € 4950,-

€ 100,00 korting

De groep deelnemers zal beperkt zijn. De Opleiding kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Om praktische redenen wil ik graag tijdig weten of er volgende deelnemers zullen zijn. Daarom bied ik je een korting van € 100,- aan als je je voor 15 mei a.s. opgeeft.

Tip

Als je een eigen praktijk hebt of gaat opzetten waar de Innerlijke Bevrijding na afronding van deze opleiding een onderdeel van gaat uitmaken of als je een eigen bedrijf hebt of als ZZP-er werkt, kun je de kosten van De Vervulling /De Opleiding mogelijk aftrekken voor de belasting (b.v. als opleidingskosten of coachingskosten). Check hiervoor bij je belastingadviseur of de Belastingdienst.

Als je vragen hebt over De Opleiding kun je me natuurlijk altijd bellen of mailen.

Zoals je weet is het mijn visie om heling en bewustwording te brengen in mijn eigen leven en dit zoveel mogelijk uit te dragen. Ik zou het daarom echt geweldig vinden om met jou De Opleiding te gaan doen!

Ja, ik meld mij graag aan